واقعا تاور کرین ها چگونه کار می کنند؟

ساختار یک تاور کرین یا جرثقیل به طور عمده تر، می تواند به طور کلی به شش بخش تقسیم شود: سیستم بوم، سیستم الکتریکی، سیستم …

ادامه مطلب

تاور کرین چیست و چگونه کار می کند؟

تاور کرین ها (جرثقیل برجی)، شکل مدرنی از اهرم های تعادلی هستند که از همان قطعات اصلی تشکیل شده اند. معمولا پایه تاور کرین (پایه …

ادامه مطلب

آموزش اپراتوری تاور کرین

جرثقیل ها انواع زیادی دارند؛ جرثقیل برجی یا سقفی یا همان تاور کرین، جرثقیل های موبایل یا ماشینی، جرثقیل بازویی و جرثقیل های آویز همه …

ادامه مطلب

اطلاعاتی در رابطه با تاور کرین

دکل از این پایه محکم بلند می شود. دکل یک ساختار بزرگ مثلثی است که به طور معمول ۳.۲ متر مربع (۱۰ فوت مربع) می …

ادامه مطلب

امنیت در تاور کرین

کارهای عملی و به خصوص دستی را دوست دارید؟ حوصله ماشین های سنگین را دارید و حتی آن ها را دوست دارید و می خواهید …

ادامه مطلب

جزئیات تاور کرین

کارهای عملی و به خصوص دستی را دوست دارید؟ حوصله ماشین های سنگین را دارید و حتی آن ها را دوست دارید و می خواهید …

ادامه مطلب